Nederland,Dronten – huisbezoek vluchtelingengezin
July 2022

In juli 2022 heeft Bag to Happiness een huisbezoek gedaan bij een vluchtelingengezin in Dronten waar 9 broertjes en zusjes samen wonen. We hebben een leuke middag gehad en hebben samen spelletjes gespeeld, een tekenwedstrijd gehouden en gewoon gezellig gekletst.

                                                          
Speelgoed en spellen uitgedeeld

Nigeria, Araromi – basisscholen en middelbare school
Februari 2019

In januari 2019 heeft Bag to Happiness op drie scholen schooltassen uitgedeeld. Dit gebeurde in de regio Araromi, wat vlak naast Lagos ligt. Op twee basisscholen en een middelbare school hebben alle kinderen een tas gekregen met wat speelgoed. Ook is er via een extern bedrijf drie schoolboeken per kind gedoneerd. Op de basisscholen beginnen de kinderen in de kleuterklassen. Hier gaan kinderen al heen vanaf 2 of 3 jaar. Daarna komt de onderbouw en bovenbouw die beiden 3 klassen hebben. De basisschool bestaat uit zes klassen.

 

 

Turkije, Gaziantep – Weesopvang centra
Juli 2018

In mei 2018 kwam op Facebook een oproep voorbij van de directeur van een bredeschool in Turkije, regio Gaziantep. Op deze school zitten 50 Syrische weeskinderen die daar bijles en psychische hulpverlening krijgen door leraren en psychologen. De directeur van de school gaf in zijn oproep aan dat de kinderen behoefte hadden aan schoolspullen. De stichting heeft hier gehoor aan gegeven en op 22 juli 2018 hebben alle 50 kinderen een gevulde rugtas mogen ontvangen.

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

Project Tsjaad, N’Djamena – basisschool
Juni 2018

Stichting Bag to Happiness kreeg via de partnerorganisatie van dit project, de kans om tassen uit te delen in dit land. Tsjaad is van zichzelf een rijk land vol olie en diamanten, maar helaas profiteert de bevolking hier niet van. Een groot deel van de bevolking leeft in grote armoede. Tsjaad grenst aan Libië, Sudan, Kameroen, Centraal Republiek Afrika, Nigeria & Niger en krijgt ook te maken met de conflicten die in deze landen spelen.

In juni 2018 heeft Stichting Bag to Happiness rugtassen uitgedeeld in N’Djamena, de hoofdstad van Tsjaad. Op de Abubakr Musa School hebben 986 leerlingen een gevulde rugtas ontvangen. Het ging hierbij om leerlingen in de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar. Dit zijn voornamelijk meisjes. In Tsjaad gaan jongens vaak op vroege leeftijd al werken.
Voor het uitdelen hebben we de leerlingen opgezocht in hun klaslokalen. In sommige lokalen waren er bankjes aanwezig en een krijtbord. In anders lokalen zaten de kinderen op de grond. De klassen zijn overvol en de leerlingen zitten in de hitte, destijds 42 graden, dicht op elkaar. De kinderen hebben een tas gekregen die voornamelijk gevuld was met schoolspullen. We hebben de inhoud per klas aangepast op wat de kinderen echt nodig hebben.

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

Turkije, Igdir – basisschool
November 2017

In okober 2017 heeft Stichting Bag to Happiness een nieuw project aangenomen in het Oosten van Turkije, Igdir. De lerares van de desbetreffende school heeft online een aanvraag bij ons ingediend met de vraag of wij bij haar op school een project konden realiseren.

In samenwerking met de gouverneur van Sivas, hebben wij een project opgezet om 45 leerlingen een tas aan te bieden met daarbij kleding en een paar winterschoenen. Bag to Happiness heeft de tassen en winterschoenen verzorgd en de gouverneur van Sivas heeft de kleding geregeld.

Informatie over de school:
De school waar we hebben uitgedeeld bestaat uit 600 leerlingen. Van deze 600 zijn 45 leerlingen tussen de 6 en 9 jaar geselecteerd die de spullen het meest nodig hebben.

 


Turkije; Sivas, Konya & Ankara – huisbezoek, basisscholen, revalidatiecentrum voor kinderen met oorlogstrauma’s

 

In september en oktober 2017 heeft stichting Bag to Happiness op verschillende plekken in Turkije rugtassen uitgedeeld.

Sivas: in september begonnen we in Sivas met 50 rugtassen. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de gouverneur van Sivas, met wie we later ook het project in Igdir hebben uitgevoerd.
In Sivas hebben 50 kinderen, door middel van huisbezoeken, een rugtas ontvangen. De kinderen zijn geselecteerd door de gouverneur. Hij heeft goed contact met de burgers en wist daardoor te achterhalen welke kinderen een rugtas goed konden gebruiken.

Konya: in oktober hebben we in Konya 50 rugtassen uitgedeeld. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met stichting Mevlana. Zij hebben ons geholpen met het opslaan van de tassen en inhoud en het inpakken hiervan. In Konya hebben we op een basisschool met 200 leerlingen, 40 rugtassen uitgedeeld. Deze basisschool geeft les aan leerlingen met verschillende nationaliteiten (kinderen komen o.a. uit Turkije, Syrië, Yemen, Somalië). De school bestaat uit 10 klassen, met 20 leerlingen per klas. Uit elke klas heeft de directeur 2 kinderen geselecteerd (een jongen en een meisje) die de rugtas het best konden gebruiken. Naast de rugtassen hebben deze kinderen ook een paar winterschoenen ontvangen.
De overige 10 rugtassen zijn op straat en middels spontane huisbezoeken uitgedeeld aan kinderen die wat hulp konden gebruiken.

Ankara: in oktober hebben we in Ankara 350 rugtassen uitgedeeld. Dit is op verschillende plekken door de stad gedaan. Deze projecten zijn allemaal uitgevoerd met hulp van Kizilay. Op het hoofdkantoor van Kizilay hebben wij alle spullen, vroegtijdig, kunnen opslaan. Kizilay heeft ons ondersteund tijdens het samenstellen van de rugtassen en tijdens het uitdelen hiervan. Ook hebben zij meegedacht met geschikte locaties om uit te delen en daarnaast heeft Kizilay ons de overnachtingen geboden gedurende ons verblijf in Ankara.
– Er zijn 30 tassen uitgedeeld op een speciaal onderwijslocatie voor kinderen met een fysieke beperking.
– Er zijn 80 tassen en winterschoenen uitgedeeld op een revalidatiecentrum voor kinderen met oorlogstrauma’s.
– Er zijn 160 rugtassen en winterschoenen uitgedeeld op een basisschool.
– Er zijn 80 rugtassen uitgedeeld op een community centrum voor Syrische vluchtelingen.

 


Project Nederland – 2017

Den Haag – Uitjes statushouders moeders en kinderen (maatjesproject)
Rijswijk – Asielzoekerscentrum