Sinds coronatijd zijn wij als stichting minder actief.
Wij houden ons wel bezig met de ontwikkelingen in de wereld waarbij kinderen getroffen worden door o.a armoede, geweld en oorlog.
Wij hebben de intentie om nieuwe projecten op de zetten in 2024, maar op dit moment hebben wij geen concreet plan.