ANBI-informatie Stichting Bag to Happiness

Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.  Informatie inzake de ANBI vind u op onze website, maar via deze pagina kunt u ze makkelijker vinden.

Naam instelling: Stichting Bag to Happiness
RSIN / Fiscaal nummer: 57307460
KVK nummer: 68112912
Contactgegevens: klik hier
Doelstelling: Klik hier
Beleidsplan: klik hier
Bestuurssamenstelling: klik hier
Beloningsbeleid: De bestuursleden, teamgenoten en vrijwilligers van Stichting Bag to Happiness tonen naast hun eigen baan, onbetaald inzet voor het besturen en bewerkstelligen van de activiteiten. Mochten zij in de toekomst onkosten- en reisvergoedingen ontvangen, dan zal dit volgens de richtlijnen van de fiscus geschieden.
Verslag activiteiten: Klik hier
Financiële verantwoording: Klik hier voor de meest recente financiële gegevens
Bankrekening: NL 50 SNSB 0947 7379 52 ten name van Stichting Bag to Happiness.
Social Media: facebook.com/StichtingBagtoHappinessinstagram.com/StichtingBagtoHappiness

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Bag to Happiness intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Amsterdam, krijgt u het resultaat.